plan semestr 1

 

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

Nr programu: 312[01] /T, SP / MENiS/2004.06.04

rozkład materiału I semestr

Nr lekcji

Temat jednostki lekcyjnej

0

Zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi i sposobem sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1

Pulpit - środowisko Windows.

2

Obiekty systemu Windows.

3

Korzystanie z menu START.

4

Wiersz polecenia i skrypty.

5

Program SCANDISK.

6

Defragmentator dysku.

7

Panel sterowania. Opcje panelu sterowania.

8

System plików FAT16 i FAT32.

9

System plików VFAT.

10

Eksplorator Windows.

11

Praca w Eksploratorze Windows.

12

Programy DOS w środowisku Windows.

13

Konfigurowanie opcji drukowania.

14

Konfigurowanie ekranu, właściwości ekranu.

15

Konfigurowanie środowiska pracy.

16

Zarządzanie systemem MS WINDOWS.

17

Rejestr w systemie MS WINDOWS.

18

Znajdowanie informacji w Rejestrze.

19

Tworzenie profili użytkownika.

20

Typy pamięci używane w komputerach.

21

Pamięć wirtualna i plik wymiany.

22

Sposoby zwiększenia efektywności pracy systemu.

23

32-bitowy dostęp do plików i dysków.

24

Struktura dysku i system plików.

25

Dysk fizyczny i dysk logiczny.

26

Podział dysku na partycje.

27

Tablica alokacji plików FAT. Kompresja dysku.

28

Mechanizmy ułatwiające współprace aplikacji.

29

Tworzenie dokumentów złożonych. Plik połączeń.

30

Instalacja systemów operacyjnych Windows i Linux na jednym dysku.

31

Optymizacja pracy systemu operacyjnego Windows NT/2000/XP.

32

Topologia sieci komputerowych.

33

Technologie sieciowe, metody dostępu, szybkość transferu.

34

Protokół sieciowy TCP/IP.

35

Model sieci OSI.

36

Protokoły warstwy sieciowej.

37

Protokoły routingu.

38

Konfigurowanie połączeń sieciowych w systemie.

39

Funkcje serwerów DHCP i DNS w sieciach komputerowych.

40

Praca w sieci równoprawnej.

 

Egzamin: PISEMNY (pisemny, ustny lub pisemny i ustny)